user_mobilelogo
Voor middelbare scholen is een GSA een geweldig hulpmiddel om een veilig klimaat te creeeren waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Een GSA betekende eerst: Gay & Straight Alliance. Oftewel een alliantie van mensen die wél en die niet homo waren. Dat is natuurlijk een erg beperkte omschrijving en gelukkig is dit later veranderd in Gender & Sexuality Alliance. Oftwel een groepje dat opkomt voor diversiteit rond genderidentiteit en seksuele orientaties. Wat wij nu genderdiversiteit noemen bij LHBTI Schiedam.

Het is heel belangrijk dat kinderen en jongeren leren dat je helemaal ok bent op welk gender je ook valt (genderoriëntatie), welk gender je ook bent (genderidentiteit), als welk gender je je ook uit (genderexpressie) of wat je geslacht ook is. Dat er binnen een school aandacht voor is vanuit jongeren die zelf de ervaringen van hun leeftijd meemaken (in het hier en nu) is onmisbaar. Zij zijn degene die op school rondlopen en merken hoe het voor henzelf of leeftijdsgenoten is.Op school en buiten. Natuurlijk kunnen docenten in zo'n netwerk niet ontbreken. En een leiding die pal achter hen staat.

Natuurlijk is genderdiversiteit niet de enige vorm van diversiteit waarvan het belangrijk is om mee rekening te houden. Van neurodiversiteit tot culture diversiteit en alles er tussenin, alles is belangrijk. NIet alleen kunnen genderdiverse mensen (LHBTI'ers) bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of autisme hebben, het is sowieso belangrijk om discrimnatie en exclusie voor iedereen weg te nemen. Daarom vragen wij een GSA om ook vooral verder te kijken dan alleen genderdiversiteit.

In Schiedam hebben we enkele middelbare scholen. Een deel doet gelukkig mee aan Paarse Vrijdag. maar op het Stedelijk Gymnasium Schiedam zijn jongeren opgestaan om meer te doen. En (in navolging van ontzettend veel scholen in Nederland) is er een GSA. Niet alleen organiseren de jongeren in deze GSA Paarse Vrijdag, maar geven zij ook zelf voorlichting op hun school! Waar nodig ondersteunt LHBTI Schiedam hen. En zo kunnen wij dat ook doen op andere scholen in Schiedam. Wil je graag een GSA oprichten, maar weet je niet hoe? Praat dan eens met de GSA van het Stedelijk Gymnasium Schiedam. Wij zorgen dan voor contact. En natuurlijk willen we, als je dat wilt, ook jou ondersteunen.

GSA vierkant B