user_mobilelogo

Praktische informatie

Adres Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2
3111 PT Schiedam
Website
Elke maand vertoont Wenneker Cinema een film met een genderdivers thema. Zondagmiddag en herhaald op dinsdagmiddag. Deze momenten zijn een ontmoetingsmoment voor LHBTI mensen, maar is leuk voor iedereen die simpelweg van een goede film houdt.
Hoewel de wens van Wenneker Cinema is om alle groepen van de LHBTI+-gemeenschap te bedienen, is het beperkte aanbod van verhalen voor bepaalde groepen helaas een feit. Gelukkig zien we deze steeds meer op streaming diensten, maar deze zijn dan (nog) niet te verkrijgen voor in de bioscoop. Dat neemt niet weg dat er toch elke maand weer iets bijzonders gevonden wordt.

BEZOEK DE WEBSITE VAN WENNEKER CINEMA

Over genderdiversiteit in films
Wanneer de eerste film een LHBTI-thema / genderdiversiteit aanstipte, is open voor discussie. Zo liet de eerste film met live opgenomen geluid in 1894 twee dansende mannen zien en is deze film achteraf The Gay Brothers gedoopt. Naar alle waarschijnlijkheid was het niet bedoeld als "gay"-film. De film heeft echter het toenmalige publiek wel degelijk weten te shockeren met het afbeelden van ‘niet-conventioneel mannelijk gedrag’. Oftewel een confrontatie met de genderdiversiteit die er wel was, maar onzichtbaar bleef.

Behalve in underground films, deed het genderdiverse thema pas echt zijn intrede na de Tweede Wereldoorlog. Doorgaans met een negatieve lading. Niet zelden speelden LHBTI+ mensen de schurkenrol, omdat ze met dat negatieve jasje wel door de filmkeuring in de Verenigde Staten kwamen.

Zeventiger jaren: emancipatie
In de jaren zeventig verschenen de eerste films met een LHBTI-thema die duidelijk op emancipatie waren gericht. Er kwamen genderdiverse rollen in soapseries – de eerste kus tussen mensen van hetzelfde geslacht! – en uiteindelijk ook in mainstream films waarbij genderdiverse karakters in de verhaallijn werden opgenomen. Elke stap verder leidde tot controverse ('Ze mogen het wel zijn, maar ik wil het niet zien'), maar ook tot een versterking van de genderdiverse gemeenschap.

Rolmodellen
In films en op tv zien genderdiverse mensen zichzelf steeds meer terug als deel van de samenleving. Maar het punt is nog niet bereikt dat alle genderidentiteiten (welk gender je bent), -oriëntaties (op welk(e) gender(s) je valt), -expressie (als welk(e) gender(s) je je kleedt) werkelijk geen issue meer is. Tot die tijd blijven films met een LHBTI+-thema goed werk verrichten en geven ze een gevoel van herkenning en erkenning. Ook aan jongeren die zitten te springen om rolmodellen.